Provincie Antwerpen

Rubriek: 
Rundvee
Pluimvee
Diensten
Voeders
Standnummer: 
2411

Ben je professionele melkveehouder, landbouwstudent, leerkracht, scholier of recreant? Praktijk- en voorlichtingscentrum Hooibeekhoeve verwelkomt je met informatie op maat: van studiedag of proefvelddemonstratie over praktijkles tot boerderijbezoek. Ook als niet-landbouwer beleef je op de Hooibeekhoeve een leerrijke dag vol plattelandsplezier.

Het Proefbedrijf Pluimveehouderij is als provinciaal praktijkcentrum voor de pluimveehouder uniek in België. We voeren open en neutraal praktijkonderzoek in dezelfde omstandigheden als bij de leghennen- en vleeskippenhouder. De theoretische kennis wordt getest en aangetoond onder praktijkomstandigheden. De klemtoon ligt op de efficiëntie van de pluimveehouderij, economische duurzaamheid en maatschappelijke oplossingen voor dierenwelzijn, zowel voor leghennen als voor vleeskippen.

Website: 
www.provincieantwerpen.be