Quartes

Rubriek: 
Voeders
Standnummer: 
1240

QUARTES is fabrikant van kwalitatieve veevoeders en zaaizaden en technisch expert voor de zelfstandige ondernemers in de landbouw. De QUARTES producten worden verkocht en verdeelt in België en de naburige regio’s.

De QUARTES kwaliteitszorg krijgt vorm in vier dimensies: wetenschappelijk onderzoek naar nutritioneel evenwicht, een economisch verantwoorde verhouding prijs/kwaliteit, permanente zorg voor voedselketen en milieu en tenslotte alerte aandacht voor mens en dier.

Voor “toekomstgerichte” landbouwexploitaties is QUARTES die onderneming die zich profileert door deskundigheid in het teeltadvies, waarbij de aangereikte voederschema de klant naar “zijn” optimaal resultaat zal leiden.

Voor de “klassiekere” landbouwexploitaties is QUARTES de producent van kwaliteitsvolle voeders die via een adequaat distributienet gecommercialiseerd worden.

Website: 
www.quartes.com