De coronacrisis maakt het de organisatoren van beurzen en evenementen ook dit jaar niet gemakkelijk. Half januari heeft AgriBevents beslist om de Agridagen niet te laten doorgaan op 4, 5 en 6 maart. Het organisatieteam blijft echter niet bij de pakken zitten en stelt nu in overleg met de standhouders een nieuwe datum voorop. Het aftellen naar een blij weerzien met de landbouwsector kan beginnen!

Welkom op Agridagen

Uitstel maar geen afstel

AgriBevents dacht er in eerste instantie aan om de beurs meteen uit te stellen naar 2024. Maar de Voorzitter krijgt dagelijks tal van signalen dat heel wat mensen uit de landbouwsector nood hebben aan sociale en commerciële contacten.

“De coronacrisis begint duidelijk op iedereen te wegen. De mensen willen terug buitenkomen, elkaar ontmoeten en naar iets uitkijken”, vertelt hij. “Daarnaast gaven de afgelopen weken ook verschillende firma’s spontaan aan dat er – na het wegvallen van bijna alle andere landbouwbeurzen – nood is een contactmoment voor onze sector. Daarom hebben wij bij de ingeschreven exposanten een bevraging gelanceerd om de Agridagen uit te stellen naar een later tijdstip. Op basis daarvan en na grondige afweging van alle pro’s en contra’s, hebben we nu beslist om de vierde editie van de vernieuwde Agridagen te laten doorgaan in het weekend van vrijdag 20 tot en met zondag 22 mei. Dat was ook de keuze van 85% van de ruim 160 firma’s die op onze enquête hebben gereageerd.”

Terug een 'normale' beurs

Alles hangt nu af van de verdere evolutie van de pandemie, maar het organisatieteam is alvast enthousiast.

“Uiteraard zullen wij de beurs enkel effectief organiseren als deze op een quasi normale manier kan plaatsvinden. Op basis van de huidige evolutie hopen wij toch dat de landbouwsector in mei in een ongedwongen sfeer zal kunnen bijeenkomen. Een losse babbel zonder horecaprotocol, dat is waar wij naar streven. Wij zijn ervan overtuigd dat het – na een lange periode van beperkt sociaal contact – een bijzonder hartelijk weerzien zal worden.”

sizedSEMINARI VARKENSHOUDERIJ _-1691

Geen inschrijvings- of administratiekosten

AgriBevents probeert maximaal het financiële risico voor de exposanten te beperken. “Iedere firma kan vrij kiezen om al dan niet deel te nemen aan deze uitgestelde editie, zonder financiële consequenties. Maar ook in het geval de beurs alsnog omwille van corona zou moeten worden geannuleerd, rekent de organisatie geen inschrijvings- of administratiekosten aan. Wij beschouwen onze exposanten als échte partners en willen met deze regeling bewijzen dat dit geen holle woorden zijn”, besluit Georges Van Keerberghen.
sizedPRIJSKAMP WITBLAUW-9490
sizedHal2_STANDEN-8743