AB Register

Standnummer:
1334

AB Register vzw is een overkoepelende structuur die opgericht is vanuit Belpork vzw (varkenssector), Belplume vzw (pluimveesector) en IKM-Vlaanderen vzw (melkveesector). Sinds vorig jaar is ook Belbeef vzw (vleesveesector) toegetreden tot AB Register vzw. Met het AB Register wil AB Register vzw het antibioticagebruik binnen de veehouderij in kaart brengen met het oog op een oordeelkundig en duurzaam antibioticabeleid. Via het online registratieplatform AB Register worden gegevens over het antibioticagebruik verzameld en geanalyseerd. Het AB Register geeft zowel de veehouders als de dierenartsen een uniek inzicht in het antibioticagebruik per bedrijf. Wenst u meer informatie over het AB Register? Wij helpen u graag verder aan onze stand.

Merken en producten

Antibioticabeleid voor varkens, pluimvee en rundvee