Amcra

Standnummer:
1333

AMCRA is het kenniscentrum over antibioticagebruik en -resistentie bij dieren in België en heeft als doel het bereiken van een duurzaam antibioticabeleid om de volksgezondheid, de dierengezondheid en het dierenwelzijn te vrijwaren.

AMCRA formuleert hiertoe adviezen, communiceert deze op een neutrale en objectieve manier, en sensibiliseert om tot een rationele reductie te komen van het gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde in België. Recent werd bijvoorbeeld een advies omtrend het gebruik van antibiotica bij het keizersnede van de koe, maar ook over het selectief droogzetten. Alle AMCRA adviezen kunnen geraadpleegd worden op de website www.amcra.be.

AMCRA analiseert het antibioticumgebruik op bedrijfsniveau in België en maakt antibiotica benchmarkrapporten voor veehouders en dierenartsen. Op onze stand zou u bijkomende informatie hieromtrend kunnen ontvangen.