Provincie Antwerpen

Standnummer:
2411

De provincie Antwerpen ondersteunt landbouwers en gemeenten bij hun zoektocht naar kwalitatieve ruimte voor landbouw via het landbouwkompas. Voor elke landbouwsite kan een landbouwkompas met 27 parameters opgevraagd worden. Binnen het provinciaal beleid is er onder meer ook aandacht voor korte keten, klimaatrobuuste landbouw en veeteelt. De provincie Antwerpen heeft twee praktijkbedrijven in de Kempense stad Geel: Hooibeekhoeve (onderzoek melkveehouderij en voedergewassen) en Proefbedrijf Pluimveehouderij.

We stellen onder andere lopende projecten zoals Interreg MiteControl, Interreg OMELETTE, Interreg RAMBO, Life ACLIMA, Boeren op peil in Oud-Turnhout en Arendonk (BOPOTA), VLAIO On Practice Culture, demonstratieproject BESS en voor. Tijdens de beurs kan je op de provinciale stand praten met de onderzoekers van de proefbedrijven Hooibeekhoeve en Proefbedrijf Pluimveehouderij en de adviseurs land- en tuinbouw van de Dienst Landbouw van provincie Antwerpen.

Thema’s die we aankaarten: agrarische herontwikkeling van landbouwinfrastructuur, landschapsintegratie, precisiebemesting, beheersing van knolcyperus, teeltrotatie, pensvoer, hittestress, veldbonen, ammoniakemissiereductie en meer. Ontdek het volledige aanbod op onze beursstand tijdens de Agridagen!