Provincie Antwerpen

Standnummer:
2411

De provincie Antwerpen ondersteunt de landbouwsector bij de zoektocht naar kwalitatieve ruimte voor landbouw. Onder meer via kennis en expertise over optimaal ruimtegebruik. Binnen het provinciaal beleid is er aandacht voor glastuinbouw, agrarische herontwikkeling, korte keten-producten, stadslandbouw en veeteelt. De provincie Antwerpen heeft twee praktijkbedrijven in de Kempense stad Geel: Hooibeekhoeve (onderzoek melkveehouderij en voedergewassen) en Proefbedrijf Pluimveehouderij. In onze provincie zijn er nog twee proefcentra, namelijk: Proefstation voor de groenteteelt in Sint-Katelijne-Waver (groenten onder glas en in volle grond) en Proefcentrum Hoogstraten (aardbeien, paprika en tomaten). De vier proefcentra van de provincie Antwerpen werken samen onder de naam AGHRANT.

We stellen lopende projecten zoals Interreg FABulous Farmers, Life ACLIMA, PDPO Boerderleren, demonstratieprojecten Optivac Vleeskip, Miteprevent en Hele Snavels voor. Je kan er praten met de onderzoekers van de proefbedrijven Hooibeekhoeve en Proefbedrijf Pluimveehouderij en de adviseurs land- en tuinbouw van de Dienst Landbouw van provincie Antwerpen.

Thema’s die op de stand terugkomen zijn het landbouwkompas, korte keten, landschapsintegratie, precisiebemesting, Water+Land+Schap Ravels…