Duynie

Standnummer:
2342

Duynie Feed is Europees marktleider in het verhandelen van co-producten die vrijkomen bij de lokale productie van levensmiddelen en biobrandstof. Deze energie- en eiwitrijke co-producten worden verwaard als hoogwaardig veevoer voor koeien en varkens. Dit vochtrijke en stapelbare circulaire voer is uiterst duurzaam en heeft een lagere CO2 footprint dan bijvoorbeeld krachtvoer brokken of soja- en raapschroot.  Al onze producten zijn Ovocom FCA gecertificeerd. Co-producten leveren zowel een duurzame bijdrage aan de kringlooplandbouw alsook een verlaging van de voerkosten. Duynie Feed is innovatief en sterk groeiend. Wij zijn actief in 16 Europese landen.

Bij ons kan je kennismaken met co-producten! Meestal zijn co-producten van plantaardige oorsprong.        Ze zijn afkomstig van een grote verscheidenheid aan gewassen, waaronder granen, groenten en fruit. Het primaire gewas wordt door de voedselproducent verwerkt, waar hij de benodigde voedingsstoffen eruit haalt. Wat overblijft is het co-product. Dit heeft de voedselproducent niet nodig. Deze co-producten hebben echter vaak een hoge nutriëntendichtheid, waardoor ze de perfecte keuze zijn om in veel veevoeder te verwerken. Meer nog, het betekent dat alle waardevolle voedingsstoffen van het gewas volledig worden benut!